Labdien, apmeklētāj! Lūdzu, ienāciet Jūsu kabinetā.


Uz sākumlapu / Mans kabinets / Sirds dinamikā

Sirds dinamikā

Aplūkot jau ievadītus datus

Mūsu medicīnas prakse piedāvā unikālu pakalpojumu internetā - iespēju ieraudzīt, kā ir mainījusies Jūsu sirds laika gaitā, uzzināt, ko nozīmē dažādi dati uz izmeklēšanu veidlapām, saņemt īsu informāciju par dažādiem parametriem un rekomendācijas tālākai rīcībai. Jums zemāk jāievada datus no transtorakālo ehokardiogrāfisko (ТТЕ) izmeklēšanu veidlapām.

Uzmanību! Dažādās veidlapās vieni un tie paši parametri var būt ar dažādiem apzīmējumiem vai nosaukumiem.

Lūdzu, visos laukumos, izņemot atzīmētos ar vārdu "teksts", ievadiet tikai ciparu apzīmējumus.


Izmeklēšanas datums:
Ārsts (teksts):
Augums (uz izmeklēšanas brīdi):
cm
Svars (uz izmeklēšanas brīdi):
kg

Priekškambari:
Labais priekškambaris RA / LP / LĀ mm
Kreisā priekškambara diametrs LA / KP / KĀ mm
Kambari:
Kreisā kambara diametrs diastolē EDD: mm
Kreisā kambara tilpums diastolē EDV: ml
Kreisā kambara diametrs sistolē ESD: mm
Kreisā kambara tilpums sistole ESV: ml
Kambaru starpsiena IVS: mm
Kreisā kambara mugurājā siena LVPW: mm
Uzsviedes frakcija EF: %
Noteikšanas metode:  
Saīsināšanās frakcija FS: %
Kreisā kambara masa: g
Kreisā kambara masa / BSA:
Labā kambara diametrs pamatnē RV / LK: mm
Vārstuļi:
 
  Fibrozais gredzens
FG, mm
Atveres laukums,
*VA cm²
Regurgitācija
Aortālais vārstulis
AoV
Mitrālais vārstulis
MV
Trikuspidālais (trīsviru) vārstulis TV
Pulmonālais (plaušu) vārstulis
PV


  Maksimālais ātrums
Vmax, m/s
Maksimālais gradients
PGmax, mm Hg
Vidējais gradients
PGvid, mm Hg
Aortālais vārstulis
AoV
Mitrālais vārstulis
MV
Trikuspidālais (trīsviru) vārstulis TV
Pulmonālais (plaušu) vārstulis
PV
Citi parametri:
Šķidrums perikardā: mm  
Aortas izmērs Ao: mm  
Labā kambara izejas trakta diametrs virs pulmonālā vārstuļa TP: mm  

Ja vēlaties, medicīnisko datu glabāšanai, Jūs varat ierakstīt diagnozi un rekomendācijas (teksts):