Labdien, apmeklētāj! Lūdzu, ienāciet Jūsu kabinetā.


Uz sākumlapu / Mans kabinets / Piedāvāt jaunumus

Piedāvāt jaunumus

Pateicamies Jums par rekomendācijām mūsu darba pilnveidošanai. Visas mūsu klientu vēlēšanās būs izskatītas visīsākajos termiņos.

Lūdzu, izvēlieties rekomendācijas tēmu un zemāk dodiet Jūsu idejas īsu aprakstu.


Rekomendācijas tēma:

Konsultāciju / izmeklējumu uzlabošana
Pakalpojumu spektra paplašināšana
Mājas lapas uzlabošana
Sadarbības iespējas
Citi uzlabojumi

Detalizēti: