Mājās / Cenas

Cenas

Zemāk Jūs varat iepazīties ar mūsu pakalpojumu cenām:

Procedūras nosaukums Maksa, Eur Apdrošinātāja izmaksas,
ja ir atbilstoša polise
Kardiologa pirmreizējā konsultācija 35 līdz 100%
Kardiologa atkārtota konsultācija 28 līdz 100%
Logopēda pirmreizējā konsultacija 20 līdz 100%
Logopēda atkārtota konsultācija 15 līdz 100%
Ehokardiogrāfiskā izmeklēšana 50 līdz 100%